Acces la resurse electronice
Trimite pe email

Dezbatere publica


Pachetul de informatii a fost supus dezbaterii publice  in perioada 21 martie - 20 aprilie 2016

 In perioada 17 - 20 aprilie 2016 au fost primite 14 mesaje de la cercetatori/grupri de cercetatori  din universitati / institute de cercetare, care vizeaza:

 • Introducerea in sectiunea C2 - Elemente definitorii ale realizărilor ştiinţifice remarcabile ale directorului de proiect din ultimii 10 ani si a  "Activitati de evaluare sau monitorizare ale unor proiecte internationale".
 • Completarea Punctului 3 din sectiunea C2 - Brevete de invenţie, astfel: „ Se vor indica în special brevetele/modelele de utilitate cu transfer tehnologic obţinute în Romania sau ţări ale Uniunii Europene, sau în ţări membre ale OCDE
 • Completarea Punctului 5 din sectiunea C2 - Prezentari stiintifice astfel: „ Se vor indica prezentări științifice orale (oral presentations), invitate la conferințe/ workshops (invited speaker),  internaționale reprezentative din domeniu sau invitatii personale la departamente internationale.
 • Completarea Punctului 6 din sectiunea C2, astfel: „Organizarea unor conferințe internaționale, nationale sau workshopuri  în domeniu”.
 • Precizarea clara in Pachetul de informatii a ceea ce inseamna „pozitie echivalent norma intreaga”.
 • La evaluare proiectelor sa se ia in considerare NUMAI calitatea propunerii de proiect si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca aplicantul, MENTIONATE DEJA in pachetul de informatii. 
 • Pentru a aprecia profilul directorului de proeict si echipa recomanda ca pentru fiecare panel sa existe indicatori ai membrilor echipelor implicate in toate propunerile. De asemenea platforma ar trebui sa contina o sectiune in care indicatorii aferenti profilului stiintific sa fie completati de catre aplicant la momentul depunerii proiectului.
 • Pentru domeniul științele umaniste, ca și pentru domeniul științele sociale,se propune eliminarea notei cu privire la obținerea calificativului calitate adecvată pentru a trece în etapa a doua pentru publicațiile directorului de proiect.
 • Precizarea in pachetul de informatii a unei structuri minimale a echipei de cercetare.
 • Introducerea domeniului de Mechatronics Research area
 • Mentinerea criteriului „directorul de proiect sa aiba in ultimii 10 ani minim 3 articole in reviste aflate in top 50% dupa AIS”.
 • Eligibilitatii unui director de proiect sa nu se faca dupa scorul relativ de influenta (SRI) ci dupa quartile stabilite de ISI in functie de factorul de impact (Q1 sau Q2) sau in functie de indicele Hirsch al directorului de proiect.
 • Introducerea unei grile prin care sa se poata face o evaluare corecta si unitara pentru toti cercetatorii care depun propuneri, tinand cont de faptul ca evaluarea directorului de proiect se face pe baza numarului de publicatii, monografii, brevete, etc, ce pot fi cuantificate destul de precis in fisa de evaluare.
 • Directorul de proiect trebuie sa demonstreze activitatea in cercetare printr-un factor Hirsch de minim 8 (fara autocitari) si minim 10 articole cu factor de impact ISI peste 1.00 publicate in ultimii 7 ani.
 • Impunerea unui procent de maxim 60% pentru cheltuieli de personal.
 • Impunerea unui procent de minim 20% pentru cheltuielile de logistica.
 • Sa se specifice clar conditiile de eligibilitate la angajarea doctoranzilor si excluderea necesitatii de a avea articole stiintifice ca si conditii de angajare pe pozitiile vacante de doctorand in proiect, astfel: “doctoranzii pot fi nominalizati in propunerea de proiect sau pot fi angajati sau recrutati pe pozitii vacante ulterior acceptarii la finantare a proiectului, conditia de eligibilitate la angajare fiind doar dovada statutului de student doctorand”.
 • Insititutia gazda sa intocmeasca la decontare un raport privind cheltuielile indirecte cu obligatia includerii unei pozitii part-time de tehnician/laborant in cadrul proiectului.

 

In perioada 5 - 17 aprilie 2016 au fost primite 40 mesaje de la cercetatori/grupri de cercetatori  din universitati / institute de cercetare, care vizeaza:

 • Eliminarea criteriului de eligibilitate “cel putin 10 ani de la terminarea doctoratului” si introducerea unor criterii minimale care sa conduca la obtinerea unui scor minim obtinut din numar si calitate articole, proiecte, etc.
 • Eliminarea criteriului de eligibilitate “cel putin 10 ani de la terminarea doctoratului” si introducerea unor criterii cum ar fi: -min 2 articole ca prim autor sau autor corespondent in ultimii 5 ani, fiecare cu FI minim 1; -min 5 articole ca prim autor sau co-autor in ultimii 5 ani , ficeare cu FI min 1; -Indice Hirch min 3, sau orice alt criteriu care reflecta performanta nu varsta !
 • Finantarea maxima acordata pentru un proiect sa fie marita de la 850.000 lei la 1.700.000 lei.
 • Micsorarea, in criteriul de eligibilitate, a perioadei de cand directorul de proiect a obtinut titlul de doctor de la " cel putin 10 ani"  la  "cel putin 8 ani".
 • La secțiunea B, subsecțiunea B3 („Lista de max. 5 lucrări reprezentative ale directorului de proiect, din ultimii 10 ani”), pentru lucrările din Arts & Humanities, rafinarea criteriului de excelență, după cum urmează:- „activitatea cu o vizibilitate medie sau peste medie este determinată major de existența a trei publicații (document type: „article” sau „review”) apǎrute în reviste care, la data publicării lucrărilor, erau indexate în Arts and Humanities Citation Index de cel puțin 5 ani
 • La secțiunea C, subsecțiunea C2 („Elemente definitorii ale realizărilor științifice remarcabile ale directorului de proiect din ultimii 10 ani, incluzând anul 2005”), punctul 2 („Monografii”): - în cazul domeniilor „cu specific românesc” din Științele umaniste, să se poată menționa aici și publicarea de monografii la editurile acreditate de CNCS, conform listei finale din ianuarie 2013, categoriile A și B
 • La secțiunea C, subsecțiunea C2 („Elemente definitorii ale realizărilor științifice remarcabile ale directorului de proiect din ultimii 10 ani, incluzând anul 2005”), punctul 5 („Prezentări științifice”): - să se includă nu doar prezentările invitate la „conferințe internaționale reprezentative”, ci și acelea invitate la universități de prestigiu (ex. din Top 500 ARWU/THE/QS/URAP)
 • La secțiunea C, subsecțiunea C2 („Elemente definitorii ale realizărilor științifice remarcabile ale directorului de proiect din ultimii 10 ani, incluzând anul 2005”), punctul 7 („Premii importante obținute în străinătate”): - cel puțin pentru domeniile umaniste „cu specific românesc”, să se includă și mențiunea „sau premii ale Academiei Române”.
 • Pentru stiintele sociale si umaniste propune si alte criterii pentru etapa I, cum ar fi: -doua publicatii ISI / ERIH Int1 sau Int2 ca autor si/sau doua capitole in volume internationale; - o carte publicata ca autor in volume internationale; - carti sau capitole in volume colective existente intr-un numar minim de biblioteci indexate in catalogul KVK, avand in vedere si criteriile de selectie a evaluatorilor (sa se ia in considerare la prima faza toate publicatiile care apar cel puțin de 7 ori in KVK atat pentru evaluator cat și pentru cel evaluat)
 • Sistemul de notare in domeniul stiintelor umaniste sa fie mult mai precis (notare cu trei zecimale), si sa permita departajarea clara a proiectelor (cat mai putine proiecte cu scoruri egale). Exemplu: in cazul a mai multor proiecte cu acelasi punctaj sa fie stabilite inca de la început criterii de selectie suplimentare si scenarii concrete de departajare.
 • In evaluare sa se ia in considerare si experienta in coordonarea de proiecte anterioare. Daca au existat proiecte anterioare finantate ar trebui verificat si modul in care acestea au fost finalizate, respectiv rezultatele raportate: lucrari ISI, nivelul acestora, carti, brevete, produse etc., in functie de tipul proiectului, pentru a se demonstra astfel ca s-a realizat cercetare de excelenta si vizibilitate internationala.
 • Pentru o evaluare corectă (etapa II)  sa se impuna restrictii sub forma unor diferente maxim admise de punctaj intre evaluatori, atat pe criteriu, cat si la nivelul punctajului total. In forma actuala evaluatorii isi pot ajusta punctajele si comentariile numai in cazul in care „considera necesar” – ceea ce este insuficient.
 • Posibilitatea atasarii in platforma on-line, la depunerea propunerii de proiect, a listei complete de lucrari a directorului de proiect
 • Existenta unor campuri obligatorii de completat in sectiunile B si C: nr total de articole ISI, indice ISI cumulat, indice Hirsch, nr total de citari (fara autocitari).
 • Realizarea unei grile de evaluare pentru Etapa I pe baza de indicatori numerici precizati.
 • Lista de referinta cu incadrarea revistelor in "top 50" sa fie cea realizata in functie de factorul de impact al revistei, si nu AIS.
 • Lista de referinta cu incadrarea revistelor in" t