Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare


Obiective subprogram:

  • intensificarea parteneriatelor pentru activitati de cercetare industriala si dezvoltare experimentala finantate de sectorul de afaceri;
  • realizarea de produse/tehnologii/metode/servicii noi sau semnificativ imbunatatite si introducerea acestora in circuitul productiv;  
  • ascensiunea pe lanturile de valoare prin cresterea valorii adaugate si ridicarea nivelului tehnologic in intreprinderi; 
  • completarea lanturilor de valoare de la furnizori primari pana la comercializarea bunului finit;   
  • promovarea culturii inovatoare in afaceri;   
  • promovarea agendelor si planurilor strategice de dezvoltare comuna;  
  • optimizarea utilizarii resurselor de cercetare (infrastructuri si personal);   
  • impulsionarea brevetarii la nivel national si international;   
  • concentrarea investitiilor (maximizarea valorii banilor investiti);  
  • perfectionarea personalului de cercetare din intreprinderi, angajarea de personal de cercetare. 

 

Instrumente de finantare:Definitii TRL
 (Nivel de Maturitate Tehnologica)

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI

 

 

Coordonatori subprogram UEFISCDI:

Nicoleta DUMITRACHE
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 886

Emilia Dumitras
E-mail:emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Tel: 021 30 23 868


(articol actualizat in: 6/12/2016)
Trimite pe email