Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Contractare PED 2016


Ca raspuns la adresa UEFISCDI nr. 3300/13.12.2016, ANCSI a transmis prin adresa nr. 4877/15.12.2016,  lista propunerilor de proiecte acceptate la finantare: 

 • Domeniul 1 – Bioeconomie
   
 • Domeniul 2 - Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
   
 • Domeniul 3 - Energie, mediu si schimbari climatice
   
 • Domeniul 4 - Eco-nanotehnologii si materiale avansate
   
 • Domeniul 5 - Sanatate (inclusiv stiinta medicamentului)
   
 • Domeniul 6 - Patrimoniu si identitate culturala 

 

NOTA:

Pentru completarea documentelor de contractare se au in vedere urmatoarele:

 • data de incepere a implementarii proiectelor este 03 ianuarie 2017;
 • bugetul total aprobat este bugetul solicitat in cererea de finantare.

Contractarea se va face utilizand platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoc, care va fi disponibila incepand cu data de 09 ianuarie  2017.

Pachet complet al documentelor necesare contractarii:

 • Contract de finantare – se va tipari forma generata de platforma EVoc
 • Anexe Contract de finantare:
  • Anexa II – Planul de realizare a proiectului – se va tipari forma generata de platforma EVoc;
  • Anexa III - Devizul cadru – se va tipari forma generata de platforma EVoc;
  • Anexa IV – Esalonarea platilor – se va tipari forma generata de platforma EVoc;
  • Anexa V – Conventia de avans – se va tipari forma generata de platforma EVoc;
  • Anexa VI – Ajutor de stat – se descarca de aici;
  • Anexa VII – Acordul Ferm de Colaborare – se descarca de aici.
    

Conform adresei ANCSI nr. 5064/23.12.2016 a fost aprobata Lista de rezerva pentru domeniile Bioeconomie, Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate si Sanatate (inclusiv stiinta medicamentului).

Ca raspuns la solicitarea ANCSI nr. 4877/15.12.2016, la nivel de CCCDI si UEFISCDI a fost elaborata “Procedura privind ierarhizarea proiectelor cu acelasi punctaj din domeniile Bioeconomie, Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate  si Sanatate” si inaintata la Ministerul Cercetarii si Inovarii prin adresa nr. 109/13.01.2017. MCI a transmis raspunsul prin adresa nr. 10191/31.01.2017.

Bugetul anului 2017 nu cuprinde finantarea Listei de rezerva - PED 2016.


(articol actualizat in: 23/3/2017)
Trimite pe email