Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

P2 - Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI


Obiectivele programului:

  • stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii adaugate din productia de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) bazate pe cercetare stiintifica (proprie sau externalizata); 
  • cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-tinta; 
  • crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului, de sprijin pentru comercializarea rezultatelor de cercetare- dezvoltare si de constituire a parteneriatelor dintre operatorii economici, organizatiile de cercetare si diseminare a cunostintelor, si, eventual, autoritatile publice locale; 
  •  sustinerea proceselor de specializare inteligenta, prin concentrarea resurselor in sectoare cu relevanta economica si cu potential de cercetare demonstrat, prin parteneriate public- public si public-privat - care sa conduca la concentrare, eficienta si eficacitate si la deblocarea potentialului identificat; 
  •  dezvoltarea activitatilor CDI in domenii de interes social general, pentru a mari capacitatea sectorului public de cercetare de a raspunde provocarilor globale care afecteaza economia Romaniei.

 

Subprogram coordonat de UEFISCDI:

 

 


(articol actualizat in: 6/5/2016)
Trimite pe email