Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

CALL 1 - Cadrul de colaborare in cercetarea stiintifica Romania - Franta, competitie ianuarie 2011


Anunturi utile directorului de proiect

Rezultate competitie ianuarie 2011 

  

In baza acordului incheiat intre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica – ANCS (Romania) si Agence Nationale de la Recherche - ANR (Franta), prin care Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) este desemnata sa implementeze programul de colaborare stiintifica, au fost stabilite urmatoarele obiective:

 • Intarirea colaborarii intre comunitatea de cercetare din Romania si cea din Franta, in vederea atingerii unui inalt nivel stiintific prin obtinerea de rezultate remarcabile, care vor conduce la realizarea unor tehnologii inovative;
 • Asigurarea cadrului pentru realizarea colaborarii stiintifice intre cercetatorii din Romania si cei din Franta;
 • Finantarea proiectelor comune de cercetare stiintifica propuse de echipe de cercetare din Romania si Franta, prin respectarea regulilor de finantare ale celor doua tari.
 
Pentru inceput, cadrul de colaborare se refera la doua domenii de importanta majora:
- Fizica
- Mediu, Ecosisteme si Biodiversitate
 
Principiile care au stat la baza dezvoltarii instrumetelor de finantare:
 • Utilizarea instrumentelor de finantare existente in cadrul CNCS-UEFISCDI si ANR prin adaugarea unei componente care sa sustina colaborarea;
 • Utilizarea sistemului de evaluare peer-review, la nivelul fiecarei organizatii;
 • Buget:
o   CNCS-UEFISCDI va asigura finantarea echipelor de cercetare din Romania din cadrul “Programului Idei”, in limita de maxim 250.000 euro echivalent lei / proiect;
o   ANR va asigura finantarea echipelor de cercetare din Franta din cadrul “Programme Blanc International II”; 
 • Durata de finantare/proiect: 3 ani 
 
Reguli generale:
 • Propunerile de proiecte sunt comune, de tip joint research projects;
 • Fiecare propunere de proiect va avea doi Principal Investigators (PIs) – un coordonator echipa de cercetare din Romania si un coordonator echipa de cercetare din Franta, avand ca responsabilitati derularea proiectului finantat, conducerea activitatii de cercetare si raportarea catre agentiile finantatoare;
 • Depunerea propunerii de proiect se va face atat in Romania (la CNCS-UEFISCDI) cat si in Franta (la ANR); nedepunerea propunerii de proiect la ambele agentii finantatoare, pana la termenul limita, atrage dupa sine neeligibilitatea propunerii depuse;
 • Propunerea de proiect va fi evaluata atat la nivel CNCS-UEFISCDI cat si la nivel ANR si urmeaza a fi finantata doar daca primeste acceptul ambelor agentii de finantare;
 • Drepturile de proprietate apartin cercetatorilor si/sau institutiilor gazda ale proiectelor, conform prevederilor din proiect;
 • Rezultatele obtinute in cadrul proiectelor comune trebuie sa aiba specificat acknowledgementul pentru ambele surse de finantare;
 • Fiecare proiect va fi monitorizat pe parcursul derularii, in concordanta cu procedurile existente la nivelul agentiilor de finantare.
 
Criterii de eligibilitate pentru echipa din Romania:
 • Principal Investigator (PI) este doctor in stiinte;
 • Principal Investigator (PI) poate depune o singura aplicatie;
 • Institutia gazda este acreditata/atestata conform HG 551/2007;
 • Temele de cercetare se incadreaza in unul din cele doua domenii lansate in aceasta competitive (“Fizica” si “Mediu, Ecosisteme si Biodiversitate”)
Echipele de cercetare din Romania vor depune la sediul CNCS-UEFISCDI cererea de finantare in limba engleza.
 
Calendar preliminar:
14 ianuarie 2011: Lansarea competitiei
15 aprilie 2011: Data limita pentru depunerea aplicatiilor comune (aplicatiile depuse la CNCS-UEFISDI vor fi atat in format tiparit, 1 exemplar, cat si electronic, pe CD)
Septembrie 2011: Decizia de finantare si publicarea rezultatelor
Noiembrie 2011: Contractare / inceperea derularii proiectelor
 
Nota: ANCS si ANR isi propun sa finanteze in primul an de implementare a programului de colaborare un numar de 4 proiecte de acest tip.
 
 
 
 
NOTA: Propunerile de proiecte declarate eligibile de catre ambele agentii finantatoare vor fi inainte spre evaluare. 
 

 
 

 


(articol actualizat in: 8/12/2015)
Trimite pe email