Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

ERA-IB-2


ERA-IB 2 "Towards an ERA in Industrial Biotechnology"
 
Acromin: ERA-IB 2
Finantator:  Comisia Europeana, FP7 ERA-NET
Coordonator: FNR  - Germany  (Agency for Renewable Resources/  Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V )
Perioada de implementare: 2011-2015 (48 luni)

ERA-IB 2 este un proiect finantat in cadrul Programului Cadru 7 pentru Cercetare si Dezvoltare Tehnologica (FP7) al Uniunii Europene, cu perioada de implementare 2012-2015 si este continuarea proiectului ERA-IB 1, implementat in perioada 2006-2011 si finantat in cadrul Programului Cadru 6 (FP6).

Obiective generale:
Cresterea competitivitatii europene in domeniul biotehnologiilor industriale prin furnizarea unei platforme de colborare si cooperare pe termen lung pentru cresterea la nivel national a calitatii si eficientei programelor de cercetare-dezvoltare. Obiectivul operational in aceasta faza este acela de a permite constructia unei retele de sine statatoare. Pentru a realiza acest lucru, increderea castigata anterior va fi folosita in vederea crearii de structuri ce pot fi aplicate independent de schimbarile organizationale ori politice.
 
Obiective specifice:
- crearea/mentinerea unei retele puternice de conducatori de programe si manageri in vederea schimbului de informatii cu privire la programele nationale/regionale de IB si la politicile relevante in domeniu
- alinierea retelei cu alte initiative din domeniul biotehnologiilor industriale si cu KBBE
- diseminarea la nivel european si national a rezultatelor ERA-IB 2 inclusiv a celor de cercetare-dezvoltare finantate in cadrul programului, contribuind astfel la comunicarea mai buna a rolului si beneficiilor IB catre publicul larg
- identificarea nevoilor de cercetare-dezvoltare printr-un dialog cu partile interesate
- raspunderea la aceste nevoi prin actiuni coordonate, comune (apeluri comune)
- optimizarea eficientei procedurilor pentru apeluri comune cu scopul de a le adecva retelei auto-sustinute in viitor
- gestionarea proiectelor finantate in comun in cadrul ERA-IB 2 cu intalniri pentru evaluarea statusului de catre experti evaluatori
- evaluarea si optimizarea structurilor existente si a proceselor ERA-IB 2 pe parcursul derularii proiectului
- dezvoltarea unei viziuni si a unui cadru pentru viitorul ERA-IB (retea auto-sustinuta)
 
Parteneri:
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V (coordinator)-Agency for Renewable Resources-FNR-Germany
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk-Onderzoek-The Netherlands Organisation for Scientific Research-NWO-The Netherlands
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie-Flemish Department of Economy, Science and Innovation-EWI-Belgium                                                                                                                               
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie-Flemish Agency for Innovation by Science and Technology-IWT -Belgium                                                                          
Forschungszentrum Jülich-Research Centre Jülich-JUELICH - Germany
Technology Strategy Board-TSB - United Kingdom
Fundação para a Ciência e a Tecnologia-Foundation for Science and Technology-FCT - Portugal
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie-French Environment and Energy Management Agency-ADEME - France
Sächsiches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft- Saxon State Ministery of the Environment and Agriculture-SMUL - Germany
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu Scientific and Technological Research Council of Turkey-TUBITAK - Turkey
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa-Ministry of Science, Education and Sports-MZOS - Croatia
Naradowe Centrum Badan i Rozwoju-National Centre for Research and Development-NCBiR - Poland
Ministry of Agriculture and Rural Development of Israel-Ministry of Agriculture and Rural Development of Israel-MOARD - Israel
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii-UEFISCDI - Romania
Ministerio de Ciencia e Innovación-Ministry of Science and Innovation-MICINN - Spain
Norges forskningsråd-Research Council of Norway-RCN - Norway
Forsknings- og Innovationsstyrelsen-Danish Agency for Science, Technology and Innovation-DASTI - Denmark
Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises-Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises-FASIE - Russia
Bundesministerium für Bildung und Forschung-Federal Ministry of Education and Research-BMBF - Germany

Termenul limita pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte transnationale de cercetare in domeniul biotehnologiilor industriale este 26 martie 2013. Pentru mai multe informatii accesati aici

Pagina web: http://www.era-ib.net

 

Intalniri proiect: 

 

Persoane de contact:

Luciana Bratu, e-mail: luciana.bratu@uefiscdi.ro, tel: +4 021 307.19.10 (35)

Razvan Teodorescu, e-mail: razvan.teodorescu@uefiscdi.ro

Adrian Asanica, e-mail: adrian.asanica@uefiscdi.ro


(articol actualizat in: 6/4/2016)
Trimite pe email