Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

COFASP - Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Sea food Processing


Acronim proiect: COFASP 
Acronim program: Comisia Europeana, FP7 ERA-NET
Coordonator: Agentia Daneza pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare-DASTI
Perioada de implementare: 2013-2017

Obiective:

Proiectul COFASP (Cooperare in Domeniul Pescuitului, Acvaculturii si procesarii fructelor de mare) urmareste consolidarea  cooperarii si crearea de sinergii intre agentiile importante de finantare din tarile Uniunii Europene,  in vederea exploatarii durabile a resurselor marine regenerabile, cu scopul de:

 1. a pune baza exploatarii resurselor marine in conformitate cu principiile de precautie;  a stimula inovarea si competitivitatea in  sectoarele primare ale pescuitului si  acvaculturii precum si in prelucrarea  ulterioara a fructelor  de mare si  distribuirea acestora catre consumatori.
 2. a defini informatiile si datele necesare pentru a sprijini revizuirea Politicii Comune in Domeniul Pescuitului ( CFP); a asigura implementarea cu succes a  acesteia prin proiectarea  in complementaritate a programelor nationale de cercetare si conturarea sistemelor de monitorizare si de informare / schimb de date, necesare.

Obiectivul specific numarul 1 urmareste:

 • Implementarea unei tehnologii inovative  de pescuit si acvacultura pentru a creste randamentul la exploatate  a resurselor marine vii, din punct de vedere al cantitatii si  calitatii precum si dezvoltarea de tehnologii care sa permita  utilizarea durabila a resurselor  marine vii, neexploatate in prezent, in stransa cooperare cu Platforma Europeana pentru Pescuit (EFTP) si Platforma Europeana pentru Acvacultura si Inovare (EATIP);
 • Implementarea utilizarii resurselor intr-un context integrat al conservarii naturii si exploatarii resurselor, punerea in aplicare a abordarii ecosistemice;
 • Implementarea unei tehnologii inovative de producere a fructelor de mare pe intreg lantul de productie pentru a asigura o productie de fructe de mare sanatoasa si de calitate, in cooperare cu industria (Europêche, Federația Europeana a Producatorilor de Acvacultura (FEAP) și Aquaculture Stewardship Council (ASC);
 • Imbunatatirea transportului de la procesator  la consumator, cu pierderi minime de calitate, inclusiv trasabilitate in lantul de productie, in cooperare cu industria de prelucrare (AIPCE), Federatia Europeana  a Organizatiilor Nationale a Importatorilor si Exportatorilor de peste (CEP), precum si Marine Stewardship Council (MSC) si ASC;
 • Colectarea de informatii si analize de foresight  privind oportunitati si provocari pentru a dezvolta, a achizitiona si a implementa tehnologia necesara, in cooperare cu organizatiile internatonale, cum ar fi Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), Organizatia Europeana  pentru pescuit si Acvacultura (EFARO); Societatea Europeana de acvacultura (EAS), precum si cu alti parteneri de cooperare;
 • Educarea si formarea oamenilor de stiinta necesari, ingineri si antreprenori in dezvoltarea, implementarea si utilizarea acestor tehnologii bazate pe cooperarea  cu ICES și EAS.

Pentru obiectivul specific numarul 2 se doreste:

 • Implementarea Conceptului de Randament Maxim Durabil , ca de exemplu optimizarea output-ului ecologic, economic si social intr-o lume in schimbare si elucidarea  implicaiilor  pentru monitorizarea sistemelor de evaluare si management;
 • Incadrarea pescuitului si acvaculturii in Directiva  Cadru privind Strategia pentru Mediul Marin (MSFD), in sensul identificarii si descrierii impactului acestora asupra structurii si functionarii ecosistemelor;
 • Dezvoltarea unor instrumente de suport decizional; de la  indicatoare luminoase  de trafic la cadre   de evaluare  care sa permita analiza intreagii productii biologice , exploatarea și procesul de management, incluzand  consecințele ecologice si economice;
 • Imbunatatirea sistemelor regionale de management prin delegarea responsabilitatii  de monitorizare și evaluare referitoare la pescuit, acvacultura si industria de fructe de mare; identificarea initiativelor privind acorduri si planuri  de management la acest nivel. 

Parteneri:

 • DASTI - Danish Agency for Science, Technology and Innovation,  Denmark
 • CNR - Department of Earth and Environment National Research Council of Italy
 • ICES - International Council for the Exploration of the Sea,  Europe
 • FHF - Norwegian Seafood Research Fund,  Norway
 • Tecnalia AZTI - Fundacion Azti/Azti Fundazioa, Spain
 • BLE - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Organisation, Germany
 • BMELV    - Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Organisation, Germany
 • DLO - Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek , Netherlands
 • RANNIS - The Icelandic Centre for Research,  Iceland
 • IFREMER - Institut Francais de Recherche pour L’ exploitation de la Mer, France
 • UEFISCDI - Executive Agency for Higher Education, Research, Development & Innovation Funding, Romania
 • RCN - Norges Forskningsråd,  Norway
 • ANR - Agence Nationale de la Recherche,  France
 • DEFRA - Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK
 • Scottish Ministers - The Scottish Ministers Acting Through Marine Scotland, UK
 • IEO - Instituto Espanol de Oceanografia, Spain
 • HCMR - Hellenic Centre for Marine Research, Greece
 • GSRT - General Secretariat for Research and Technology, Greece
 • FCT - Fundacao Para a Ciencia e aTecnologia,  Portugal
 • Marine Institute - Marine Institute, Ireland
 • FGFRI Riista    - Ja Kalatalouden Tutkimuslaitos, Finland
 • DAFA - Danish AgriFish Agency, Denmark
 • ILVO - Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Belgium
 • DTU AQUA - National Institute of Aquatic Resources, Denmark
 • MATIS - The Icelandic Food and Biochtech R&D, Iceland
 • ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Italy
 • GDAR - General Directorate for Agricultural Reserachand Policy, Turkey

 

Rezultate eligibilitate

 In cadrul celui de-al treilea  apel de propuneri de proiecte din anul 2016, apel care are un buget de 5,8 mil euro, in care UEFISCDI Romania este partener finantator prin intermediul Planului National III, Programul Parteneriate, au fost depuse 13 proiecte, din care 12 eligibile, dupa cum urmeaza:

o   Pescuit: 2 proiecte

o   Acvacultura: 6 proiecte

o   Prelucrarea fructelor de mare: 4 proiecte

Romania a participat in 6 proiecte cu 6 echipe de cercetare, intr-un proiect in calitate de  coordonator iar in celelalte 5 in calitate de partener. 

 Rezultate finale ale apelului

In urma evaluarilor in panel au fost selectate la finantare 5 proiecte, dintre care 3 in domeniul acvaculturii:

 •  RobustBass;
 •  STURGEoNOMICS;
 •  AquaCrispr

 si doua proiecte in domeniul prelucrarii fructelor de mare:

 •  CHITOWOUND;
 •  AntiFoul


Romania este implicata ca partener in 2 proiecte: unul in domeniul acvaqulturii si celalalt in domeniul prelucrarii fructelor de mare.

 •       Call 2 - 2015

Rezultate eligibilitate
In cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte din anul 2015, apel care are un buget de 6,5 mil euro, in care UEFISCDI Romania este partener finantator prin intermediul Planului National III, Programul Parteneriate, au fost depuse 38 de proiecte, din care 36 eligibile, dupa cum urmeaza:

 • Pescuit: 5 proiecte
 • Acvacultura: 22 proiecte
 • Prelucrarea fructelor de mare: 1 proiect
 • Trans-sectoriale: 8 proiecte

Romania a participat in 9 proiecte cu 13 echipe de cercetare, ca partener.

Rezultate finale ale apelului
In urma evaluarilor in panel au fost selectate la finantare 4 proiecte.
Romania este implicata ca partener in 2 proiecte (unul in domeniul pescuitului si celalalt in domaniul acvaculturii):

 • ECOAST
 • SUSHIFISH
 • PRIME TRADEOFFS
 • IMTA-EFE

  Cel de-al treilea apel de proiecte se preconizeaza a fi lansat in trimestrul doi al anului 2016.

 • Call 1 - 2014

 Rezultate eligibilitate
In cadrul primului apel de propuneri de proiecte din anul 2014, apel care a avut un buget de 4,35 mil euro, in care UEFISCDI Romania este partener finantator prin intermediul Planului National III, Programul Parteneriate, au fost depuse 22 de proiecte, din care 18 eligibile.
Romania a participat in 10 proiecte, dintre care unul in calitate de coordonator.

Rezultate finale ale apelului
In urma evaluarilor in panel au fost selectate la finantare 4 proiecte.
Romania este implicata ca partener in 2 proiecte:
 - GOFORIT
 - Dastmap

Participari intalniri proiect

 • 7-9 decembrie 2016

             COFASP Governing Boarding Meeting #7 si conferinta finala

  

Pagina Web:  www.cofasp.eu

Persoana de contact:

Domnica COTET
e-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
tel: +4 021 30 23 880

 

 


(articol actualizat in: 4/1/2017)
Trimite pe email