Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

ERA-MIN ERA-NET – Network on the Industrial Handling of Raw Materials for European Industries


Acronim: ERA-MIN  
Finantator: Comisia Europeana, FP7 ERA-NET
Coordonator: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Franta
Perioada de implementare: 2011-2015
 
Obiective: ERA-MIN este un program ERA-NET privind manipularea/tratarea industriala a materiilor prime pentru industriile europene si este sustinuta prin Programul Cadru 7 al Comisiei Europene. Acesta are drept scop crearea de retele si mecanisme pentru a incuraja cercetarea in domeniul productiei industriale si aprovizionarii cu materii prime, in conformitate cu "Initiativa privind Materiile Prime a UE".
Principalul obiectiv al ERA-MIN este de a stimula cercetarea coordonata pe intregul lant valoric al materiilor prime. Pentru a atinge aceste obiective, ERA-MIN efectueaza  trei sarcini principale: cartografierea si crearea retelei comunitatii de cercetare Europene pentru materii prime, minereuri non-energetice; priorităti de cercetare pentru cartografiere si implementarea unor actiuni comune si, in special, a unui apel comun.
 
Parteneri: 11 de parteneri din 9 tari si regiuni
 • Teknologian Ja innovaatioiden kehittaemiskesku (TEKES), Finlanda
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Franta
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) , Germania
 • Forschungszentrum Jülich (Jülich), Germania
 • Hungarian Office for Mining and Geology (MBFH), Ungaria
 • Stichting Materials Innovation Institute (M2i), Olanda
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polonia
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugalia
 • Centro para el Desarrollo Tecnologico e Industria (CDTI), Spania
 • Verket För Innovationssystem (VINNOVA), Suedia
 • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Suedia
 • Partener asociat: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
Numarul partenerilor este stabilit sa creasca pe durata proiectului, pentru a forma o retea importanta a comunitatii Europene de cercetare pentru materii prime minerale non-energetice (ENERC).
 
Apeluri ERA-MIN:
 
Mai multe detalii pot fi gasite pe pagina web a proiectului: http://www.era-min-eu.org/ .

 

 • Call 2 – 2014

Rezultate eligibilitate
In cadrul proiectului ERAMIN la inchiderea celui de al doilea apel de propuneri din anul 2014, apel care are un buget de 7,71 mil euro, in care UEFISCDI Romania este partener finantator prin intermediul Planului National II, Programul Parteneriate, au fost depuse un numar de 21 propuneri de proiecte dintre care un numar de 5 propuneri de proiecte au fost declarate neeligibile.
Propuneri eligibile 16.
Romania este implicata in 9 propuneri.
Romania este coordonator in 2 propuneri de proiecte iar in 7 propuneri de proiecte este implicata ca partener.

Rezultate finale ale apelului
In cadrul proiectului ERAMIN in al doilea apel, in urma evaluarilor in panel sunt acceptate la  finantate un numar de 7 propuneri de proiecte dintre care 2 propuneri de proiect in care Romania este implicata, ca coordonator si ca partener, vor fi finantate incapand cu anul 2015 de catre UEFISCDI Romania prin intermediul Planului National II, Programul Parteneriate. Proiectele finantate de Romania in cadrul primului apel sunt:
-    ENVIREE;
-    RAREASH.
Rezultatele apelului pot fi accesate la link-ul: http://www.era-min-eu.org/news/129-results-of-the-era-min-joint-call-2014  


•    Call 1 – 2013

Rezultate eligibilitate
In cadrul proiectului ERAMIN la inchiderea primului apel apel de propuneri din anul 2013, apel care are un buget de 3,9 mil euro, in care UEFISCDI Romania este partener finantator prin intermediul Planului National II, Programul Parteneriate, au fost depuse un numar de 18 propuneri de proiecte dintre care un numar de 4 propuneri de proiecte au fost declarate neeligibile.
Propuneri eligibile 14.
Romania este implicata in 10 propuneri.
Romania este coordonator in o propunere de proiecte iar in 9 propuneri de proiecte este implicata ca partener.

Rezultate finale ale apelului
In cadrul proiectului ERAMIN in primul apel din anul 2013, in urma evaluarilor in panel sunt acceptate la  finantate un numar de 4 propuneri de proiecte dintre care 3 propuneri de proiect in care Romania este implicata, ca partener, va fi finantata incapand cu anul 2014 de catre UEFISCDI Romania prin intermediul Planului National II, Programul Parteneriate. Proiectele finantate de Romania in cadrul primului apel sunt:
-    CELMIN;
-    MAXI;
-    SUSMIN.
Rezultatele apelului pot fi accesate la link-ul: http://www.era-min-eu.org/news/108-4-projects-receive-funding-from-era-min-pilot-calls

 

Participari intalniri de proiect

 • 14-15 octombrie 2015

      Joint Call Committee Meeting, Governing Board Meeting & The Public ERA-MIN Closing Event

 

 
Persoana de contact UEFISCDI: 
Mihaela MANOLE
tel: +4 021 3023863
 

 


(articol actualizat in: 12/2/2016)
Trimite pe email