Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Deschidere financiara 2015 - Program Inovare


Conform Deciziei ANCSI nr. 9008/16.02.2015 privind repartitia creditelor bugetare pentru anul 2015 pe programele componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II,  pentru perioada 2007–30.06.2014, bugetul alocat Programului INOVARE este 36.398.499 lei, repartizat astfel:

DPST - 26.958.794 lei

SEH - 2.163.389 lei

Eureka (proiecte in continuare) - 6.676.316 lei

Eureka (proiecte noi PN III) - 600.000 lei
 

Deschiderea financiara a anului 2015 se face in conformitate cu bugetul din Contractul de finantare sau Actele Aditionale aferente (daca este cazul).

Conventia de avans 2015 - se va transmite in forma tiparita, semnata si stampilata, in doua exemplare, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, Etaj 4, camera 423, Bucuresti, in perioada 11-18 martie 2015.

 

 


(articol actualizat in: 10/3/2015)
Trimite pe email