Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Proiecte PD

Proiecte de cercetare postdoctorala - tip PD

Scop:

Sprijinirea tinerilor cercetatori, doctori in stiinte, cu rezultate de exceptie care doresc sa isi dezvolte o cariera profesionala independenta de cercetare in institutii de cercetare din Romania, in vederea stimularii excelentei stiintifice in cercetarea romaneasca. Programul se adreseaza inclusiv celor care activeaza in strainatate si doresc sa conduca proiecte de cercetare in institutii din Romania.

 

 

Procesul de evaluare_PD2010

 

 

Pachet complet de documente necesar Contractarii 2010

NOTA:

Directorii Proiectelor de cercetare postdoctorale care sunt beneficiari ai unei burse postdoctorale finantate din fonduri structurale obtinute dupa perioada de contractare, trebuie sa transmita pana in data de 15 noiembrie 2010 Autoritatii Contractante o instiintare in acest sens, in care se va mentiona perioada derularii bursei, precum si Actul aditional aferent diminuarii valorii contractului.

 

 

Intrebari frecvente privind contractarea


 Precizari metodologice privind contractarea si finantarea
 

Contract (va rugam ca la imprimarea documentului sa verificati pozitionarea semnaturilor)
 

Nota:

Bugetul anului 2010 trebuie construit avand in vedere perioada de implementare (aproximativ 5 luni);
 

Cheltuielile de salarizare din cadrul proiectului nu pot fi acordate simultan cu bursa postdoctorala (acestea nu sunt decontate in cadrul proiectului);

Numarul de contract atribuit de catre Autoritatea Contractanta are ca data 28.07.2010
 

Perioada de contractare : 28 iulie  - 13 august 2010
 

Documentele necesare contractarii se vor transmite in forma printata, in doua exemplare, direct la sediul CNCSIS sau prin posta la adresa Schitu Magureanu, Nr. 1,etaj 3, Sector 5, Bucuresti.
 

Persoane de contact
  

 

 

Subdomeniul/Directia de cercetare
Responsabil contract
Date de contact

1.1; 1.2; 1.3; 1.5;

Mihaela Pirsoaga

Telefon: 021-3071933 Fax: 021-3071919 mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro

1.4

Daniela Mihai

Telefon: 021-3071932 Fax: 021-3071919 daniela.mihai@uefiscdi.ro

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 (2.6.1; 2.6.2; 2.6.4)

Irina Bitescu

Telefon: 021-3071934 Fax: 021-3071919  irina.bitescu@uefiscdi.ro

2.6 (2.6.3;2.6.5; 2.6.6)

Lioara Dobroiu

Telefon: 021-3071930 Fax: 021-3071919 lioara.dobroiu@uefiscdi.ro

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7

Mihaela Fratila

Telefon: 021-3071932 Fax: 021-3071919 mihaela.fratila@uefiscdi.ro

3.5

Lioara Dobroiu

Telefon: 021-3071930 Fax: 021-3071919 lioara.dobroiu@uefiscdi.ro

4.1; 4.2

Daniela Mihai

Telefon: 021-3071932 Fax: 021-3071919 daniela.mihai@uefiscdi.ro

4.3

Laura Badea

Telefon: 021-3071924 Fax: 021-3071919  laura.badea@uefiscdi.ro

4.4

Simina Smarandache

Telefon: 021-3071933 Fax: 021-3071919 simina.smarandache@uefiscdi.ro

4.5 (4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.6)

Laura Badea

Telefon: 021-3071924 Fax: 021-3071919  laura.badea@uefiscdi.ro

4.5 (4.5.4)

Simina Smarandache

Telefon: 021-3071933 Fax: 021-3071919 simina.smarandache@uefiscdi.ro

4.5 (4.5.5)

Daniela Mihai

Telefon: 021-3071932 Fax: 021-3071919 daniela.mihai@uefiscdi.ro

  

 

Deschidere financiara an 2012

 
 

  • Conventie de avans 2012

Se va completa on-line, prin accesul in pagina proprie a fiecarui director de proiect, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta la adresa: http://www.resurse-umane-cdi.ro/ si se va transmite in forma printata, cu semnaturi, in doua exemplare, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 6, Bucuresti in perioada 2 - 9 februarie 2012

 

Doar in situatia in care este necesara modificarea Anexei III Planificarea proiectului, prin comasarea etapelor initiale (avand in vedere modificarile legislative privind plata avansului) se vor completa on-line si transmite in doua exemplare :

  • Act aditional 2012
  • Anexa III - Planificarea proiectului

 

 

Pachet complet de documente necesar deschiderii finantarii in anul 2012


 

Formular Act aditional

Documentele se vor transmite in forma printata, cu semnaturi, in doua exemplare, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D. I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 6, Bucuresti in perioada 2- 9 februarie 2012

 

Act aditional diminuare valoare

Act aditional diminuare valoare (va rugam ca la imprimarea documentului sa verificati pozitionarea semnaturilor)
 

 

Contestatii Primite_PD_Competitia 2011

 

In urma afisarii rezultatelor procesului de verificare a eligibilitatii Proiectelor de Cercetare Postdoctorala au fost primite 38 contestatii.

Toate contestatiile vor fi analizate, iar rezultatele se vor afisa marti 7 iunie 2011.

 

 Programul Resurse Umane_Proiecte de Cercetare Postdoctorala  (tip PD): 

 

 

 

  

 

Pachet documente necesar decontarii fazei anuale_2010

 

  • Raport audit financiar intern - 1 exemplar cu semnaturi in original  
     
  • Sinteza lucrarii (5 - 7 pagini) - 1 exemplar   
     

 

Pachet de documente necesar deschiderii finantarii in anul 2011

 

 

Formular Act aditional